آموزش قلمه زنی گل رز و گل محمدی

آموزش قلمه زنی گل رز و گل محمدی

گل رز یکی از زیباترین گلهای طبیعی متعلق به خانواده رزاسه (Rosacea) یا همان گل سرخیان است. رز حدودا بیش از 40 هزار گونه دارد که هر گونه خود دارای واریته های مختلف می باشد. گل رز یکی از متنوع ترین گل های زینتی در  جهان است. خاستگاه گل رز در نیمکره شمالی می باشد ولی برخی از گونه های گل رز از جمله گل رز محمدی و گل نسترن بومی ایران است.گل رز را می توان به روش های مختلف از جمله قلمه، پیوند زدن و کاشت بذر تکثیر کرد. تکثیر به روش قلمه زدن از روش های رایج و ساده برای تکثیر گل رز است.

مراحل قلمه زدن گل رز

گل رز را در دو فصل بهار و پاییز می توان تکثیر کرد. برای تکثیر در فصل بهار باید پس از پایان زمان گلدهی گیاه از ساقه های سبز و جوان گیاه قلمه ای به طول حدودا 10 سانتی متر تهیه کرد. برای تکثیر در فصل پاییز باید پس از پایان زمان برگ ریزی گل رز، از ساقه های سخت و چوبی قلمه به طول 15 سانتی متر تهیه کرد.

برای قلمه گرفتن باید برش به شکل اریب باشد و قسمت انتهایی قلمه برشی عمودی شکل ایجاد شود تا روند ریشه دار شدن قلمه سریع تر شود.
بهتر است برگ های قلمه حذف شود و حدودا بین 2 تا 3 برگ بروی قلمه باقی بماند.
بستر قلمه باید دارای خاک سبک و زهکش مناسب باشد. ترکیب های ماسه + شن، کوکوپیت + شن، و خاکبرگ + پرلیت از ترکیب های مناسب برای بستر قلمه گل رز هستند.
حدود دو سوم از طول قلمه را در بستر قرار دهید. قلمه را در بستر سفت کنید تا لق نباشد.

آموزش قلمه زنی گل رز و گل محمدی

قلمه باید در مکانی روشن با نور غیرمستقیم و مرطوب قرار گرفته شود. برای تامین رطوبت قلمه می توانید از پلاستیک یا درپوش های پلاستیکی روشن استفاده کنید و بستر را با آن بپوشانید. برای اینکه قلمه تهویه داشته باشد لازم است چند سوراخ در پلاستیک ایجاد کنید. هر روز غبارپاشی کنید تا محیط قلمه مرطوب بماند.
بهترین دما برای قلمه گل رز بین 22-20 درجه سانتیگراد است.
زمان ریشه دار شدن قلمه بستگی به نوع رقم گل دارد ولی زمان عمومی برای ریشه دار شدن قلمه گل رز بین 2-1 ماه است.
پس از ظهور جوانه ها بروی ساقه می توانید گیاه را به مکان جدید انتقال دهید.

آموزش قلمه زنی گل محمدی

گل محمدی از گونه های بومی گل رز در ایران است که علاوه بر عطر بی نظیرش خواص دارویی فراوانی نیز دارد. این گل معطر به روش هایی همچون قلمه زدن، خوابانیدن، پیوند زدن و پاجوش قابل تکثیر است. تکثیر گل محمدی با استفاده قلمه زنی یکی از رایج ترین روش های تکثیر است که نسبت به روش های دیگر آسان تر است.

آموزش قلمه زنی گل محمدی

زمان قلمه زنی گل محمدی

قلمه زدن گل محمدی در دو دوره زمانی در طول سال امکان پذیر است. دوره اول در انتهای زمان گلدهی گیاه از چوب سبز و نرم گیاه قلمه ای بدون برگ به طول 10 سانتی متر گرفته می شود.
دوره دوم در انتهای زمان برگ ریزی گیاه در فصل پاییز و اوایل فصل زمستان از قسمت های چوبی و سخت گیاه قلمه ای به طول 20-15 سانتی متر تهیه می شود.

مراحل قلمه زنی گل محمدی از ساقه خشبی

برای گرفتن قلمه خشبی از گل محمدی بهتر است در فصول پاییز و زمستان اقدام کنید. ماه های آبان تا دی بهترین زمان برای قلمه گرفتن است زیرا گیاه در خواب است.
قلمه هایی که گرفته می شود باید خشبی (سخت چوبی) یا نیمه خشبی (نیمه سخت چوبی) باشد.

مراحل قلمه زنی گل محمدی از ساقه خشبی

ضخامت قلمه های گرفته شده باید بین 75-25 سانتی متر باشد.
طول قلمه های گرفته شده باید بین 20-15 سانتی متر باشد.
بهتر است قلمه گرفته شده بدون برگ و جوانه انتهایی باشد و از زیر قسمت گره (محل اتصال برگ به ساقه) تهیه شده باشد.
در زمان قلمه گرفتن بهتر است برش قلمه به شکل اریب باشد.
برای ریشه دار کردن سریع قلمه از پودر هورمون ریشه زایی استفاده کنید.
پس از اینکه قلمه ها ریشه دار شدند باید در بستر مناسب از خاک کاملا سبک و دارای زهکش مناسب کاشته شوند.
ترکیب های خاک های مناسب برای قلمه می تواند ماسه + پیت موس، خاکبرگ + پرلیت، خاکبرگ + شن، شن + کوکوپیت باشد.
برای کاشت قلمه بهتر است حدود دو سوم از طول ساقه در بستر خاک قرار گیرد.
زمانیکه قلمه ها کاشته شدند بهترین مکان برای نگهداری مکانی روشن با نور غیر مستقیم است.

مراحل قلمه زنی گل محمدی از ساقه خشبی

قلمه نیاز به محیطی مرطوب دارد. قلمه را با پوشش پلاستیکی روشن بپوشانید و تعدادی سوراخ کوچک در پلاستیک ایجاد کنید و روزانه غبارپاشی کنید تا رطوبت مناسب در فضای پلاستیکی برای قلمه تامین شود.
بین 4 تا 8 هفته زمان ریشه دار شدن قلمه می باشد.
پس از جوانه زدن برگ ها بروی ساقه می توانید گیاه را به محیط کشت جدید انتقال دهید.
نظرات بازدیدکنندگان