هفت متن عرض تسلیت بروی تاج گل ترحیم

هفت متن عرض تسلیت بروی تاج گل ترحیم

متن روی تاج گل ترحیم

تقدیم تاج گل های طبیعی راهی مناسب برای عرض تسلیت و دلجویی از بازماندگان عزیز از دست رفته است. گل های طبیعی سرشار از حس آرامش اند. مطمئناً مشاهده تاج گل تسلیت طبیعی از طرف شما در مراسم عزیزشان موجب تسلی خاطر آنان می شود. با خرید تاج گل و اهدای تاج گل ترحیم به مراسم خاکسپاری عزیزان و دوستان مراسم سوگواریشان را به بهترین شکل برگزار کنید. عزیزان از دست رفته شایسته مراسمی باشکوه اند. حس همدردی و غم از دست دادن عزیزان خود را با اهدای تاج گل های ترحیم و تسلیت ویژه ابراز کنید و با خانواده متوفی همدردی کنید. معمولا به همراه تاج گل های اهدایی در مراسم خاکسپاری متنی زیبا برای عرض تسلیت ارسال می شود تا ضمن عرض تسلیت مشخص کننده اهدا کننده تاج گل باشد. در این متن به چند نمونه از مناسب ترین متن های عرض تسلیت اشاره خواهیم کرد.

متن عرض تسلیت بروی تاج گل ترحیم، نمونه پیام تسلیت بروی گل ترحیم

7 نمونه متن عرض تسلیت بروی تاج گل ترحیم

در این مطلب چند نمونه از متن های عرض تسلیت بروی تاج گل ترحیم ارزان را برای شما بیان خواهیم کرد.

1-متن عرض تسلیت اول

درگذشت... گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم. از طرف...

2-متن عرض تسلیت دوم

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما از خداوند صبری عظیم برای شما خواهانیم و برای آن مرحوم روحی قرین آرامش. از طرف....

3-متن عرض تسلیت سوم

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم روحش شاد و یادش گرامی از طرف....

4-متن عرض تسلیت چهارم

خبر اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فرو برد. اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف نیست. این مصیبت رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و برای آن مرحوم آمرزش الهی خواستاریم. از طرف...

5-متن عرض تسلیت پنجم

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد تنها از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام خواستاریم. از طرف....

6-متن عرض تسلیت ششم

جناب آقای / سرکار خانم با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی مرا پذیرا باشید. امید آنکه روح مرحوم دراین ایام گرانقدر قدر مرهون رحمت آفریدگارش گردد. از ایزد منان صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترمتان خواستارم. از طرف...

7-متن عرض تسلیت هفتم

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست. مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم. از طرف...

پیام عرض تسلیت بروی تاج گل ترحیم و ختم، نمونه متن ابراز تسلیت بروی تاج گل ختم و فاتحه

7 پیام عرض تسلیت رسمی بروی تاج گل ترحیم

1- متن اول

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت ... گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. از طرف...

2- متن دوم

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید. درگذشت ... گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم.

3- متن سوم

واژه ها به یاری ذهن نمی آید آن گاه که حجم اندوه راه نفس را می بندد و راهی نیست جز گریستن. مصیبت وارده رابه شما و خانواده محترم تسلیت گفته برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مهربان، آسوده از همه ی رنج های بی شمار دنیا، در حریم امن الهی آرام گیرد. تسلیت و همدردی صمیمانه ما را بپذیرید. از طرف....

4- متن چهارم

درگذشت ..... گرامیتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می کنم. از طرف....

5- متن پنجم

بازگشت او به سوی خداوندب ود که والاترین آرامش روح در کنار اوست گرچه اندوهی عظیم بر دلمان نشسته ولی از خداوند تبارک خواستاریم او را در سایه رحمت و غفران جاویدانش قرار دهد و به ما صبری بزرگ در فراغ او اعطا نماید. از طرف...

6- متن ششم

یاد ... مرحومتان در قلب هایمان ماندگار است هر چند می دانم در این شرایط غمبار هیچ کلامی تسلی بخش درد جانکاه از دست دادن .... نیست ولی ما را در کنار خود و شریک غمهایتان بدانید. یادش گرامی. از طرف...

7-متن هفتم

درگذشت ( پدر/ مادر/ برادر/خواهر/ فرزند ) آنچنان جانگداز است که به سختی به باور و پذیرش می رسد، لیک در مسیر تقدیر پروردگار عالمیان چاره ای جز رضا و تسلیم نیست این مصیبت جانکاه را تسلیت عرض کرده و برای شما و خانواده مکرمتان آرزوی صبر و آرامش برای عزیز سفر کرده دارم. تحمل صبر در فقدان و سوگ عزیز سفر کرده شما صبری عظیم و الهی می طلبد ما را در این غم بزرگ و جانکاه شریک بدانید. از طرف...

نظرات بازدیدکنندگان