بهترین فصل قلمه رز

بهترین فصل قلمه رز

بهترین فصل برای قلمه زدن گل رز و تکثیر گل رز فصل بهار و پاییز است. گل رز را طی دو دوره زمانی در سال که در فصل های بهار و پاییز می باشد، می توان تکثیر کرد.

قلمه زدن گل رز در فصل بهار

یکی از بهترین زمان ها برای قلمه زدن گل رز، فصل بهار است. در فصل بهار زمانی باید قلمه گرفتن از گل رز آغاز گردد، که گلدهی گیاه به پایان رسیده باشد و بر روی شاخه ها گلی وجود نداشته باشد. شاخه های رز در این فصل نسبتا جوان و نرم هستند که بهترین حالت برای گرفتن قلمه است.

بهترین فصل قلمه رز

مراحل قلمه گرفتن گل رز در فصل بهار

برای قلمه زدن باید از میان شاخه های سبز و جوان، قلمه ای به طول حدودا 10 سانتی متر انتخاب و برش بزنید.
برگ های قلمه را ترجیحا حذف کنید و حدود دو تا سه برگ بروی قلمه باقی بماند.
برای ریشه دار شدن سریع و تماس بیشتر قلمه با بستر بهتر است انتهای قلمه به صورت مورب برش داده شود.
پس از اینکه انتهای قلمه برش داده شد، لازم است که به پودر هورمون ریشه زایی برای ریشه دهی سریع تر آغشته شود.
بستری مناسب برای قلمه ها تهیه کنید. بستری که تهیه می کنید بهتر است دارای خاک سبک و زهکش مناسب باشد.
از ترکیب های مناسب برای بستر قلمه گل رز می توان به ترکیب خاک های ماسه، کوکوپیت، پرلیت و خاکبرگ اشاره کرد.
قلمه را با عمق 5 تا 6 سانتی متری در بستر قرار دهید و خاک اطراف آن را سفت کنید تا قلمه در بستر ثابت بماند.
قلمه گل رز نیاز به مکانی روشن با نور غیر مستقیم دارد. مکانی نیم سایه را برای قلمه در نظر بگیرید که علاوه بر دریافت نور طبیعی، نور آفتاب به صورت مستقیم بر قلمه نتابد.
برای ریشه دهی سریع قلمه گل رز بهتر است مکان قلمه نسبتا مرطوب باشد. برای تامین رطوبت مورد نیاز قلمه رز، می توانید از پوشش های پلاستیکی استفاده کنید و بستر قلمه را کاملا با پلاستیک بپوشانید البته برای رد و بدل اکسیژن و تهویه قلمه، چند سوراخ کوچک در پلاستیک ایجاد کنید.
ریشه دار شدن قلمه ها بستگی به نوع گل رز دارد. گل رز از جمله گل هایی است که ریشه دار شدن قلمه ی آن نسبتا طولانی است و ممکن است از یک تا سه ماه طول بکشد.
پس از اینکه قلمه ریشه دار شد و اولین جوانه ها ظاهر شدند، می توانید قلمه را به گلدان جدید انتقال دهید.

بهترین فصل قلمه رز

قلمه زدن گل رز در فصل پاییز

یکی دیگر از زمان های مناسب برای قلمه زدن گل رز، در فصل پاییز است. در فصل پاییز زمانی باید قلمه زدن گل رز آغاز گردد، که برگ ریزی گل رز به پایان رسیده باشد. در این زمان شاخه های گل رز نسبتا قوی و چوبی هستند که زمان مناسبی برای قلمه گرفتن از رز در فصل پاییز است.

بهترین فصل قلمه رز

مراحل قلمه گرفتن گل رز در فصل پاییز

برای قلمه زدن باید از میان شاخه های سفت و چوبی رز، قلمه ای به طول 15 سانتی متر انتخاب و برش زده شود. قلمه را از زیر قسمت گره برش بزنید.
بهتر است برگ های اضافی قلمه حذف شود و نهایتا قلمه بین 2 تا 3 برگ داشته باشد.
قلمه چوبی گل رز نسبت به قلمه سبز و نرم گل رز زمان بیشتری برای ریشه دار شدن نیاز دارد، به همین دلیل حتما قلمه چوبی را با هورمون ریشه زایی آغشته کنید که روند ریشه دهی سریع تر شود.
بستری مناسب برای کاشت قلمه تهیه کنید. از بسترهای مناسب برای ریشه دار کردن قلمه گل رز می توان به ترکیب پیت موس و خاکبرگ، ماسه، پرلیت و خاکبرگ اشاره کرد.
مکان نگهداری قلمه تاثیر به سزایی در جوانه زنی قلمه دارد به همین دلیل قلمه را در مکانی مناسب که دارای نور طبیعی و غیرمستقیم است قرار دهید.
قلمه ها برای رشد و ریشه دهی نیاز به مکانی مرطوب دارند، که می توانید از درپوش های مخصوص قلمه استفاده کنید که بروی بستر قرار گرفته و با داشتن سوراخ هایی به تهویه و رد و بدل شدن اکسیژن کمک می کند. اگر درپوش قلمه در دسترس ندارید، از پلاستیک های روشن استفاده کنید و پس از پوشاندن کامل بستر با پلاستیک، چندین سوراخ در پلاستیک برای رسیدن اکسیژن تازه به قلمه ایجاد کنید.
جوانه زنی و ریشه دهی قلمه گل رز ممکن است مدتی طول بکشد. بازه زمانی یک تا سه ماه برای قلمه گل رز کافیست تا شاهد ریشه دهی و جوانه زنی آن باشید.

بهترین فصل قلمه رز

نظرات بازدیدکنندگان